Là Những Nhà Truyền Giáo Trong Thế Giới Hôm Nay

65,000₫

Mô tả

Đối với những người Kitô hữu, thập giá Đức Kitô vừa là một sự tổn thương vừa là con đường đưa đến sự cứu độ. Làm thế nào chúng ta thậm chí bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa sâu xa của thập giá?

Bảy Lời Cuối Cùng Của Đức Kitô – bảy lời cuối cùng của Ngài nói trên thập giá – dẫn chúng ta đi sâu hơn vào mối tương quan với Thiên Chúa. Với đôi mắt đức tin, chúng ta có thể nhìn thấy nhiều điều hơn là một cái chết nhục nhã của Giêsu thành Nadarét và nhìn vào Thiên Chúa của chúng ta: Thiên Chúa của lòng thương xót, sự cứu độ và tình yêu vô tận.

Trong bài suy niệm sâu sắc và chất chứa đầy niềm tin này, Cha Thomas Rosica hướng dẫn chúng ta đi qua những lời của Đức Kitô trên thập giá. Cha Rosica khám phá ý nghĩa của những lời này cho những ai chứng kiến biến cố này, và quan trọng hơn là những lời  này định hình của cuộc sống chúng ta ngày hôm nay như thế nào.


Các bài suy niệm của Linh mục Thomas Rosica, CBS

Dịch giả: Linh Hương

Biên soạn: Bayard Việt Nam

Quy cách: 11×14.5 cm. Bìa mềm, 164 trang in màu

Bình luận

Sản phẩm khác