Sách "HÃY ĐÁNH THỨC THẾ GIỚI"

Hết hàng

Mô tả

“HÃY ĐÁNH THỨC THẾ GIỚI”!

HÃY ĐÁNH THỨC THẾ GIỚI: đây là một trong những thao thức tâm huyết của Đức Giáo Hoàng Phanxicô gửi gắm ký thác cho toàn thể những ai sống đời thánh hiến trong Giáo Hội, cách riêng các Hội Dòng và tu sĩ sống đời thánh hiến tông đồ!

1

“HÃY ĐÁNH THỨC THẾ GIỚI” LÀ GÌ VÀ ĐÁNH THỨC BẰNG CÁCH NÀO?

Cha Samuel H. Canilang, CMF, đã dựa vào những  nguyên tắc căn bản mà chính Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nêu lên trong đêm canh thức khai mạc năm đời sống thánh hiến, để trả lời và giải thích tất cả cho chúng ta trong cuốn sách “Đánh Thức Thế Giới” là gì và bằng cách nào!   

Tu sĩ đánh thức Thế giới bằng chính cuộc sống, cách sống và cách hành động của chính mình theo gương Đức Giê-su và làm chứng nhân cho Ngài!

Đặt Chúa Ki-tô làm trung tâm lẽ sống, khởi đi từ Chúa Ki-tô, ra khỏi chính mình và đi đến những vùng ngoại ô! Đó chính là “Đánh Thức Thế Giới”! Làm cho thế giới được biết, được nghe, được nói, được thấy, được nhìn nhận Đức Giê-su Ki-tô là Đấng Cứu Thế bằng đời sống chứng tá của mình!  

Mục đích tu sĩ theo Chúa Ki-tô “Sequela Christi” là gì và để làm gì, nếu không phải là để thức tỉnh Thế giới, đánh thức thế giới, thông truyền cho thế giới biết về một Đấng Cứu Thế, Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ trần gian!

Tôi rất vui khi giới thiệu Tập sách [Hãy Đánh Thức Thế Giới] rất giá trị, cần thiết và bổ ích này cho các Hội Dòng, và Anh Chị Em Tu Sĩ, cách riêng các Hội Dòng hoạt động tông đồ. Cuốn sách mở ra cho các Hội Dòng và Tu sĩ những tầm nhìn xa, hướng đi mới, đầy thách đố nhưng cũng đầy hấp dẫn đối với các Tu sĩ trẻ ngày nay, trước lệnh truyền “Đánh Thức Thế Giới!”

Muốn “Đánh thức Thế giới”, Tu sĩ phải đánh thức chính mình trước!

 

Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Đệ, SDB.

Giám mục Giáo phậnThái Bình

Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ – Hội Đồng Giám mụcViệt Nam

Bình luận

Sản phẩm khác