Phép lành

Tại sao tín hữu Công giáo tôn thờ tượng Chúa chịu nạn?

Việc tôn thờ tượng Chúa chịu nạn trong Kitô giáo có một lịch sử lâu đời, ngay từ hồi thế kỷ V.Dù tín hữu Công giáo có nhiều điểm chung với các Kitô hữu thuộc nhiều hệ phái khác, nhưng...

Xem tiếp

Phép lành hết sức đặc biệt của ĐTC vào ngày 27.3.2020

Chúng ta có thể nói rằng đây là sự kiện chưa từng xảy ra trong lịch sử.Làm thế nào Đức Thánh Cha có thể đến gần hơn với các tín hữu rải rác khắp hành tinh vào thời điểm nghiêm...

Xem tiếp